CNC testera

CNC testera za sečenje nosača, profila, cevi i punog materijala

Karakteristike testere za mehaničko sečenje

Maksimalni prečnik 690 mm
Mogućnost sečenja po uglovima DA