Hidraulične makaze

Sečenje hidrauličnim makazama

ServiceImg

Pravolinijsko sečenje lima hidrauličnim makazama.

ServiceImg